Przeworsk – wieża widokowa

Od 4 marca 2014 roku ponownie można wejść na przeworską wieżę widokową. To jedna z niewielu wież widokowych w regionie. Z wieży rozciąga się widok na cały Przeworsk w raz z całym bogactwem architektonicznym, oraz Pogórze Dynowskie. Na górę prowadzi stromych 45 stopni.

Panoramę można oglądać na komórkach, tabletach, komputerach marki Apple.
Otwórz w nowej zakładce link

Panorama została zrealizowana przy pomocy specjalistycznej głowicy do panoram sferycznych Gobi firmy Buschman Panoramic. Opis głowicy znajduje się pod tym linkiem

Sanktuarium Maryjne w Krasnobrodzie – GIGA panorama

    Perła roztocza jaką jest Krasnobród i jego okolice to dzieło Stwórcy i współpracujących z Nim ludzi. Miasteczko położone jest nad Wieprzem 24 km na południe od Zamościa, w centrum nowopowstałej 25 marca 1992 roku diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Zdrowe powietrze, swoisty klimat, rzeźba terenu, piękne lasy, strumyki wód i kwieciste łąki w dolinie Wieprza, skaliste wapienne wzgórza, z których przemawia poprzez odciski flory i fauny historia z przed dziesiątków milionów lat – to wielki dar Boży. Prawdziwym darem niebios jest Matka Boża, pocieszycielka ludu Zamojszczyzny, przebywająca od 1649 roku w swoim obrazie. To dzięki Jej objawieniom i łaskom, którymi szczodrze darzy, Krasnobród stał się duchową stolicą południowo-wschodniej części kraju i dumą Zamojszczyzny (historię obrazka umieszczono w Kaplicy Objawień na wodzie).*

Panoramę można oglądać na komórkach, tabletach, komputerach marki Apple.
Panorama ma rozdzielczość ponad 47.000 x 23.500 pikseli czyli 1,1 GIGA Pikseli.
Została wykonana z ok 100 zdjęć z potrójną ekspozycją. Data rejestracji: 30.07.2014 roku.
Otwórz w nowej zakładce link

Giga panorama została zrealizowana przy pomocy specjalistycznej głowicy do panoram sferycznych Gobi firmy Buschman Panoramic. Opis głowicy znajduje się pod tym linkiem

*) Więcej na stronie parafii w Krasnobrodzie – link